About Site Show

VTB - Աշխարհն առանց արգելքների

Русский Աշխարն առանց արգելքների   Աշխարհն առանց արգելքների ՎՏԲ խմբի մասին Բաժնետերեր և ներդրողներ ՎՏԲ-Հայաստան Բանկի մասին Պատմությունը Բանկի ղեկավարություն Խորհուրդ Կորպորատիվ կառավարում Բանկի պաշտոնական փաստաթղթեր Գործընկերներ Թղթակից բանկեր ...

Technical Info vtb.am

Name vtb.am
Sites Start vt
Charset UTF-8
Programming Language PHP/5.3.3
Web server nginx/1.6.2
Javascript library jquery
IP Address 193.164.146.24
Google Analytic UA-22189281-5

About site vtb.am

Tag :
H1 H2 H3 H4 H5
2 4 0 0 0
Image : You have 47 images on this website.
13 images have alt attributes
Frame : No
Flash : Yes
Size : 52,531 characters
Meta Description : No
Meta Keyword : No
Keywords
Out link ru.vtb.am | www.vtb.ru | www.multicarta.ru | ibanking.vtb.am | www.facebook.com | www.circle.am
H1

- Նորություններ

- Private Banking

H2

- որոնում

- Արտարժույթի և անկանխիկ ոսկու փոխարժեքներ

- Փոխանցում ստացողների համար արտոնյալ փոխարժեք

- Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկավորման շրջանակներում 1գ. ոսկու գնահատման արժեք ըստ մարման եղանակի

193.164.146.24
Country Code: ru
Country Name: Russian Federation
Region: Moscow City
City: Moscow
Latitude: 55.752220
Longitude: 37.615560

Other site:

Check Backlinks

Google view
Alexa view
Bing view
Aol view

Check Indexed Pages

Google view
Bing view
Search.com view
Aol view